At skifte program

At skifte program

Uden at komme nærmere ind på årsager, besluttede jeg efter ca. 1½ år med FTB og MyHeritage.com at skifte til slægtsforskningsprogrammet Legacy.


Det var alt andet end let at skifte, selvom man sagtens kunne generere en såkaldt gedcom-fil i Family Tree Builder eller fra MyHeritage.com, som så kunne importeres i Legacy.


Jeg skal lige sige, at det nok ikke kan udelukkes, at mit besvær i stor udstrækning skyldes, at jeg ikke satte mig ordentlig ind i Legacy, før jeg importerede mit slægtstræ. I hvert fald fik jeg sat flueben ved, at Legacy skulle smide ukendte koder ind i et notat med det resultat, at der pludselig var en masse underlige koder i et notat ved næsten alle personer i hele træet. Der var også en masse html-koder overalt i personernes notater. Heldigvis er der en søge-funktion, så det var muligt at rette en del af disse fejl næsten på én gang. Endnu nemmere blev det, da jeg - takket være Mette Fløjborgs yderst nyttige hjemmeside (se under Links) - fandt ud af, at man kan arbejde med databasen "bag" Legacy i programmet Microsoft Access, bl.a. rette 'bunkefejl' (Mette Fløjborgs rammende udtryk).


Det vil naturligvis være forbundet med en del arbejde at sætte sig ind i et nyt program, og især når man skifter fra en mere samlet, automatisk løsning, dvs. program med integreret webhotel, til en opdelt løsning, hvor man selv skal knytte sit program til et webhotel via et ftp-program.

Vibekes slægtsforskning

Vibeke Carøe 2013

kontakt@vibekecaroe.dk