ABCDEFGHIJK
1
KONFIRMEREDE SKALS OG LÅSTRUP SOGNE 1753-1812 OBS - ikke i denne kirkebog (FINDES I SKALS KIRKEBOG 1753-1812, som opslagsnumrene refererer til)
2
OpslagSideÅrstalDatoKirkeBarnAlderBopælFar/mor fornavnAndetKirkelig dato
3
128 af 14652617539 4LåstrupAneSkalsSkoleholderen
4
Jens PoulsenSkalsPoul Ladefoged
5
175421 4SkalsMette PaulineHolmgaardMonsieur Oluf Jacobsen
6
Jens SimonsenSkalsSimon Jochumsen
7
Peder PoulsenSkalsPoul Ladefoged
8
Peder ChristensenSkalsChristen Mollerup
9
Jørgen JørgensenSkringstrupJørgen Skrædder
10
Ane LauridsdatterVejlhusLaurids Skals (Schaltz)
11
MortenLåstrupJens Snedkers dreng
12
KarenLåstrupChristen Kjærsgaards pige
13
Maren RoersdatterSønder BorupRoer Andersen
14
AneSønder BorupPeder Nielsens pige
15
129 af 14652717556 4LåstrupChristenLåstrupPræstens dreng
16
Apollone BertelsdatterSkalsBertel Vendelboe
17
JensSkalsVillum Præstegaards dreng
18
LauridsSkalsStor Peder Østers dreng
19
PederSkalsJens Villumsens dreng
20
Peder AndersenSkalsAnders Kistrup
21
NielsSkalsBertel Sørensens dreng
22
ChristenSkringstrupJens Pedersens dreng
23
17563 10SkalsFrederik MikkelsenVirksund
24
Ane PedersdatterLåstrupPeder Toftmand
25
Inger AndersdatterLåstrupAnders Skytte
26
SidselLåstrupDegnens pige
27
PederSkalsTerkild Jensens dreng
28
MortenSkalsLaurids Nielsens dreng
29
Maren NielsdatterSkalsHyrden
30
Kirsten ChristensdatterSkalsChristen Skrædder
31
IngerEjstrupLaurids Knudsens (Lars) pige
32
52817572 10LåstrupPoul AndreasenLåstrupPræstens dreng
33
Niels Jensen VieLåstrupNiels Bachs dreng
34
Ane JensdatterLåstrupJens Andersen
35
Peder PedersenLåstrupHyrden
36
Kirsten ChristensdatterRindChristen Pedersen Slot
37
Ane JacobsdatterRindNiels Tysks pige
38
Karen RasmusdatterRindSalig Rasmus Jensen
39
JensNørre BorupNiels Andersens dreng
40
ThomasNørre BorupChristen Sørensens dreng
41
Anders RoersenSønder BorupRoer Andersen
42
Anders MikkelsenSønder BorupMortens dreng
43
Jens JensenSkringstrupJens Ladefoged
44
Margrethe JørgensdatterSkringstrupJørgen Skrædder
45
Johanne ChristensdatterSkalsChristen Mollerup
46
Christen KnudsenSkalsKnud Knudsen
47
Oluf NielsenSkalsSalig Niels Jensen
48
Laurids JensenSkalsJens Gade
49
Henrik PedersenSkalsPeder Vorre
50
Jacob PedersenSkalsPeder Vorre
51
Birgitte NielsdatterSkalsNiels Jørgensen
52
JohanneSkalsChristen Vendelboe 1 pige
53
Ane SørensdatterSkalsSøren Vorre
54
Søren JensenSkalsJens Vorre
55
Maren JensdatterSkalsJens Vorre
56
Niels OlufsenSkalsOluf Christensen
57
Anders BertelsenSkalsBertel Vendelboe
58
NielsEjstrupSøren Olufsens sønnesøn
59
JensEjstrupJørgen Andersens dreng
60
130 af 14652917582 4SkalsJohan Peiter LundsgaardSkalsMonsr. Conrad Lundsgaard
61
Christian JensenSkalsAfdøde Jens Halkær
62
ChristenLåstrupNiels Knudsens dreng
63
NielsLåstrupNiels Bachs dreng
64
KnudLåstrupLaurids Amdisens dreng
65
Søren NielsenØsterbyNiels Solgaard
66
PederØsterbyPeder Christensens dreng
67
Else ChristensdatterVieChristen Nielsens pige
68
175930 9LåstrupInger MarieLåstrupPræsten
69
Niels Jørgensen TroelstrupLåstrupPræstens dreng
70
ChristenLåstrupNiels Bachs dreng
71
Else ChristensdatterNørre BorupChristen Sørensens pige
72
Mette MouridsdatterRindMourids Andersen
73
Sophie PedersdatterRindLaurids Thøgersens datter Sophie Pedersdatter
74
NielsSkalsLille Peder Østers dreng
75
SørenSkalsAnders Jensens dreng
76
BertelSkalsPeder Jensens dreng
77
Niels NicolaisenSkalsNicolai Hyrde
78
Andreas NicolaisenSkalsNicolai Hyrde
79
Gertrud ChristensdatterSkalsChristen Mollerup
80
Christen AndersenSkringstrupAnders Løvel
81
Maren NielsdatterSkalsNiels Jensen
82
Maren TroelstrupEjstrupPeder Østers pige
83
Else MarieEjstrupNiels Bachs pige
84
530176218 4SkalsMaren QvistLåstrupfra Hald
85
Laurids ChristensenLåstruppræstens dreng
86
Niels Pedersen FindsenLåstrupNiels Bachs dreng
87
Mette Christensdatter MelgaardLåstrupHyrdeenkens datter
88
Poul ChristensenLåstrupChristen Pisselhøj
89
Niels PedersenLåstrupPeder Toftmand
90
Else MouridsdatterLåstrupMourids Christensen
91
Mette ChristensdatterLåstrupJens Andersens søsterdatter
92
Knud JensenØsterbyJens Snedker
93
Peder ChristensenRindJens Roersens stedsøn
94
Inger RoersdatterSønder BorupRoer Andersen
95
Johanne AndersdatterVieChristen Nielsens pige
96
Anders JensenLåstrupJens Andersen
97
Christen SørensenSkalsSøren Vorre
98
Ane TerkildsdatterSkalsTerkild Jensen
99
Jens JensenSkalsJens Gade
100
Gertrud JensdatterSkalsJens Gade
101
GertrudSkalsAfdøde Niels JensenNiels Jensens enkes datter
102
Maren BertelsdatterSkalsBertel Vendelboe
103
Christen AndersenSkalsAnders Christensen
104
Søren LauridsenSkalsLaurids Skrædder
105
Knud KnudsenSkalsKnud Knudsen
106
Ane KnudsdatterSkalsKnud Knudsen
107
Peder SørensenSkalsSøren Villumsen
108
Inger NicolaisdatterSkalsNicolai
109
Søren AndersenSkringstrupAnders Løvel
110
Christen NielsenSkringstrupChristen Bødkers søstersøn
111
Anders JensenSkringstrupJens Jensen
112
Axel Hansen SkringstrupHans Christensen
113
Ane MarieSkringstrupJørgen Skrædders steddatter
114
131 af 14653117632 10LåstrupJensLåstrupChristen Kiærsgaards dreng
115
ChristenLåstrupJørgen Nielsens dreng
116
Kirsten RoersdatterSønder BorupRoer Andersen
117
Inger MortensdatterSønder BorupMorten Andersen
118
MarenVieChristen Nielsens pige
119
Karen SørensdatterVieSøren Ladefoged
120
SophieSkringstrupKnud Mikkelsens pige
121
AneVejlhusChristen Sørensens pige
122
Peder JensenSkalsJens Smed
123
Johanne ChristophersdatterSkalsChristopher Kjeldsen
124
JensSkalsSøren Præstegaards dreng
125
Ane JørgensdatterSkalsJørgen Troelstrup
126
Ane NielsdatterSkalsNiels Clemensen
127
Johanne SørensdatterSkalsSøren Villumsen
128
Jens MogensenSkalsMogens Bertelsen
129
Jens BertelsenSkalsBertel Vendelboe
130
Birgitte JørgensdatterSkalsJørgen Knudsen
131
KirstenSkalsLaurids Madsens pige
132
Kirsten LauridsdatterSkalsLaurids Skrædder
133
Niels AndersenSkalsAnders Christensen
134
176514 4Skals
135
532Vilhelmine FrederikkeLåstrupPræsten
136
Thomas Christensen KlottrupLåstrup1 dreng
137
PoulLåstrupApollone Poulsdatter
138
Peder NielsenRindNiels Tysk
139
Søren KnudsenSkringstrupLaurids Christensens (Lars) dreng
140
Margrethe JensdatterSkringstrupJens Ladefoged
141
Christen HansenSkringstrupHans Christensen
142
17666 4LåstrupNielsLåstruppræsten 1 dreng
143
KarenLåstruppræsten 1 pige
144
ElseØsterbySøren Soelgaards pige
145
Karen JensdatterØsterbyJens Snedker
146
Ole Nielsen RindØsterbyPeder Christensens dreng
147
Kirsten NielsdatterRindNiels Pedersen Findsen
148
Ane ChristensdatterNørre BorupNiels Andersens pige
149
Niels RoersenSønder BorupRoer
150
Anders MortensenSønder BorupMorten
151
Maren LauridsdatterSkalsLaurids Villumsen
152
Ane MogensdatterSkalsVillum Lauridsens pige
153
Søren PoulsenSkalsNiels Jørgensens dreng
154
Maren NielsdatterSkalsNiels Clemensen
155
Gertrud AndersdatterSkalsAnders Giversen
156
Inger JørgensdatterSkalsJørgen Knudsen
157
Ane SørensdatterSkalsSøren Villumsen
158
Johannes JensenSkalsJens Vorre
159
Laurids JørgensenSkalsJørgen Gade
160
Maren JørgensdatterSkalsJørgen Gade
161
Niels JensenSkalsOluf Christensens dreng
162
Mette HansdatterSkalsHans Bøgeskov
163
Peder JensenSkalsJens Clemensentjener Chr. Bach i Skringstrup
164
132 af 146533176726 4SkalsNiels JensenLåstrupPeder Lassens drengDom. in albis
165
Christen HenriksenLåstrupJørgen Kjærsgaards dreng
166
Søren ChristensenNørre BorupSøren Andersens stedsøn
167
Niels NielsenRindNiels Findsen
168
Ane PedersdatterSkalsPeder Stor
169
Maren PedersdatterSkalsStor Peder Øster
170
Maren JensdatterSkalsJens Clemensen
171
JensSkalsGrøn Anderses søn
172
JensSkalsOluf Christensens (Ole) dreng
173
Peder KistrupSkalsJens Olufsens (Olesen) dreng
174
Jens TerkildsenSkalsTerkild Jensen
175
LauridsSkalsHenrik Vorres dreng
176
17682 10LåstrupIngeborg BertelsdatterLåstrupBertel
177
Else MikkelsdatterLåstrupMikkel Christensen
178
Maren PedersdatterSønder BorupPeder Nielsen
179
Bodil RoersdatterSønder BorupRoer
180
Anders NielsenNørre BorupNiels Andersen
181
NielsNørre BorupSørens stedsøn
182
MarenNørre BorupHans Møllers pige
183
Jens NielsenRindNiels Tysk
184
Thomas BertelsenSkalsBertel Vendelboe
185
Johannes NielsenSkalsNiels Clemensen
186
Mourids JacobsenSkalsJacob Vorre
187
534Maren JørgensdatterSkals
Afdøde Jørgen Troelstrup (Troels)
188
ChristenSkalsJens Lyngborgs dreng
189
NielsSkalsNiels Mortensens dreng
190
MarenEjstrupNiels Bachs pige
191
ChristenEjstrupNiels Andersens dreng
192
Christen LauridsenSkringstrupLaurids (Las)
193
17691 10SkalsAne Elisabeth WassardHolmgaardSeigr. Wassard
194
177013 5LåstrupChristopher NeslevLåstrupfra Clausholm
195
Mikkel PedersenLåstruppræstens dreng
196
Kirsten KistrupLåstruppræstens pige
197
Søren KnudsenLåstrupSvend Terkildsens dreng
198
Christen JensenLåstrupJens Snedker
199
IngerLåstrupJens Jacobsens steddatter
200
Thomas MogensenLåstrupJørgens dreng
201
Peder NielsenRindNiels Findsens dreng
202
NielsLåstrupMorten Kiærs stedsøn
203
133 af 146535Niels JørgensenSkalsJørgen Knudsen
204
Anders PedersenSkalsPeder Stor
205
Ane PedersdatterSkalsStor Peder Øster
206
Jens JensenSkalsJens Vorre
207
Ane JensdatterSkalsJens Vorre
208
Jørgen BertelsenSkalsBertel Vendelboe
209
Peder JochumsenSkalsJochum
210
Apollone TerkildsdatterSkalsTerkild
211
Maren NielsdatterSkalsPeder Vognsens pige
212
Maren KnudsdatterSkalsKnud Knudsen
213
Mette MogensdatterSkringstrupMogens Bertelsen
214
Mette KnudsdatterSkringstrupHans Christensens pige
215
Christen MogensenEjstrupLaurids Jensens dreng
216
Christopher PedersenEjstrupLauge Pedersens broder
217
Anders JørgensenEjstrupNiels Andersens dreng
218
17717 4SkalsJohanne Marie WassardHolmgaardSeigr. Wassard
219
177226 4Låstrup
220
536Peder AndersenSkalsAnders Giversen
221
Laurids PedersenSkalsStor Peder Øster
222
Anders LauridsenSkalsLaurids Villumsen
223
Peder JacobsenSkalsJacob Pedersen
224
Peder PedersenSkalsLille Peder Øster
225
Niels PedersenSkalsLille Peder Øster
226
Jens HansenSkalsHans Bøgeskov
227
KarenSkalsLaurids Madsens pige
228
MarenSkalsJens Olufsens (Olesen) pige
229
Ane PedersdatterSkalsPeder Stor
230
Ane KistrupSkalsPeder Mollerups (Moldrup) pige
231
Mette JacobsdatterSkringstrupJacob Jensen
232
Bodil JacobsdatterSkringstrupJacob Jensen
233
Christen HenriksenSkringstrupHenrik Pedersen
234
Niels JensenHolmgaardPodemester drengen
235
ThøgerLåstrupMorten Kiærs stedsøn
236
Kirsten JensdatterØsterbyJens Snedker
237
Peder PedersenSønder BorupPeder Nielsen
238
MetteNørre BorupNiels Andersens pige
239
Christian NielsenRindNiels Tysk
240
Christen ChristensenRindChristen Rasmussen
241
Karen ChristensdatterRindChristen Rasmussen
242
Anders JensenVejlhusdreng
243
134 af 14653717733 10SkalsInger NielsdatterLåstrupNiels Bach
244
Ane SørensdatterLåstrupSøren Smed
245
Maren PedersdatterLåstrupPeder Norden
246
HenrikVieChristen Nielsens dreng
247
Jørgen JochumsenSkalsJochum
248
Maren JacobsdatterSkalsJacob Pedersen
249
Oluf Terkildsen (Ole)SkalsTerkild
250
Jørgen TroelstrupSkalsNiels Troelstrups broder
251
Ane KistrupSkalsJens Olufsens (Olesen) pige
252
KirstenEjstrupNiels Andersens pige
253
Jens ChristensenSkringstrupChristen Bødker
254
GertrudSkringstrupChristen Hansens pige
255
Jacob LauridsenSkringstrupLaurids Christensen (Lars)
256
17758 1LåstrupKaren NielsdatterLåstrupNiels Knudsen
257
LåstrupJens Løvel 2de døtre, den ene hans steddatter ? og Anne?
258
Ane JensdatterLåstrupJens Løvel 2de døtre, den ene hans steddatter ? og Anne?
259
538Christen PedersenLåstrupPeder Lauridsen (Larsen)
260
Niels JensenØsterbyJens Snedker
261
Mette JensdatterØsterbyJens Snedker
262
KirstenNørre BorupSøren Andersens steddatter
263
Jørgen RoersenSønder BorupRoer
264
ChristenSkalsSøren Vendelboes 2de stifbørn
265
BirgitteSkalsSøren Vendelboes 2de stifbørn
266
Anders JensenSkalsJens Præstegaard
267
Kirsten JensdatterSkalsJens Præstegaard
268
Ane LauridsdatterSkalsLaurids Villumsen
269
23 4SkalsOle Aagaard WassardHolmgaardMadame Wassards søn
270
135 af 14653917767 1SkalsNielsLåstrupNiels Knudsens dreng
271
AneLåstrupPeder Toftmands pige
272
ThomasLåstrupChristen Smeds dreng
273
JensLåstrupMouridses dreng
274
MetteSønder BorupRoers pige
275
Ane PedersdatterSkalsLille Peder Øster
276
Ane JørgensdatterSkalsNiels Olufsens (Olesen) pige
277
MikkelSkalsJørgen Vorres dreng
278
Ane TerkildsdatterSkalsTerkild
279
Inger JensdatterSkalsJens Vorre
280
AneSkalsKaren Vognsild
281
Johanne PedersdatterSkalsStor Peder Øster
282
Agathe Madsdatter (Agatha)SkalsSergeant Mads HolstSergeant
283
Jens JochumsenSkalsJochum
284
Bertel MogensenSkalsMogens
285
Peder HenriksenSkringstrupHenrik
286
Jens BachSkringstrupChristen Bachs broder
287
Jens JacobsenSkringstrupJacob
288
Niels ClemensenSkringstrupJørgens dreng
289
Karen JørgensdatterSkringstrupJørgen
290
Peder Lauridsen (Lassen)SkringstrupLaurids (Las)
291
Christen TerkildsenSkringstrupTerkild
292
54014 4LåstrupMalene Cathrine HelbechLåstrup
293
PederRindNiels Findsens dreng
294
Jørgen AndersenSkalsAnders Giversen
295
JensSkalsNiels Mortensens stedsøn
296
PederSkalsNiels Olufsens dreng
297
JensSkalsJørgen Vorres dreng
298
177826 4SkalsJens PedersenSkalsLille Peder Øster
299
Anders JacobsenSkalsJacob Bertelsen
300
ChristenSkalsMaren Krogsgaard
301
VillumSkalsPeder Præstegaards dreng
302
Margrethe (Grethe)SkalsJens Jørgensens pige
303
Else TerkildsdatterSkalsTerkild
304
Villum HenriksenSkringstrupHenrik
305
JensSkringstrupChristen Bachs dreng
306
MarieSkringstrupChristen Løvels pige
307
Johannes AndersenSkringstrupAnders Skrædder
308
Maren JacobsdatterSkringstrupJacob Jensen
309
JensSkringstrupJens Ladefogeds dreng
310
MarieSkringstrupJens Ladefogeds pige
311
SørenSkringstrupChristen Hansens dreng
312
Inger JørgensdatterSkringstrupJørgen
313
Inger Lauridsdatter (Larsdatter)SkringstrupLaurids (Lars)
314
136 af 146541Christen ChristensenLåstrupChristen Slot
315
KirstenLåstrupPeder Slots pige
316
Johanne PedersdatterLåstrupPeder Norden
317
Gunild MortensdatterLåstrupMorten Kjær
318
Jens SinningsenLåstrupJens Løvels dreng
319
Karen PedersdatterSønder BorupPeder Nielsen
320
KirstenSønder BorupMorten Andersens pige
321
Knud JensenSønder BorupJens Knudsen
322
Peder NielsenNørre BorupNiels Andersen
323
Ane SlotVieChristen Nielsens pige i Wie-Gaard
324
Rasmus ChristensenRindChristen Rasmussen
325
Mette ChristensdatterRindChristen Rasmussen
326
Inger ChristensdatterRindChristen Skrædder
327
Visti AndersenRindfødt i Fiskbæk
328
177911 4LåstrupAne ChristensdatterSkalsChristen Hørup
329
Ane PedersdatterSkalsLille Peder Øster
330
Karen PedersdatterSkalsStor Peder Øster
331
Lisbeth ChristensdatterSkalsChristen Støvring
332
Ane JacobsdatterSkalsJacob Bertelsen
333
Mette JørgensdatterSkalsJørgen Gade
334
542Ane JochumsdatterSkalsJochum
335
Mette SørensdatterSkalsSøren Smed
336
Anders AndersenSkalsAnders Giversen
337
Jens JensenSkalsJens Andersen
338
Niels Lauridsen (Laustsen)SkalsLaurids Villumsen (Laust)
339
Jens PedersenSkalsPeder Stor
340
Ane SvendsdatterLåstrupSvend
341
Christen PedersenLåstrupPeder Terkildsen
342
Christen SørensenLåstrupSøren Smed
343
Johanne JensdatterLåstrupJens Lyngborg
344
Marie Laugesdatter (Lauesdatter)LåstrupLauge Skov (Laue)
345
Karen Marie PisselhøjLåstrup
346
Anders ChristensenVieChristen NielsenWie-Gaard
347
Kirsten ChristensdatterVieChristen NielsenWie-Gaard
348
17802 4SkalsTerkild JensenSkals
349
Jens NielsenSkals
350
Niels Jensen PræstegaardSkals
351
Christen AndersenSkals
352
Ane AndersdatterSkals
353
Mette KnudsdatterSkals
354
Birthe JørgensdatterSkals
355
Maren ChristensdatterSkals
356
Maren KnudsdatterSkals
357
Karen JensdatterSkals
358
137 af 146543Christian Hansen MøllerLåstrup
359
Peder AndreasenLåstrup
360
Ane Margrethe HelbechLåstrup
361
1781--Jørgen PedersenSkals
362
Niels SørensenSkals
363
Peder JensenSkals
364
Christen JensenSkals
365
Anders KnudsenSkals
366
Kirsten PedersdatterSkals
367
Else ChristensdatterSkals
368
Johanne HenriksdatterSkals
369
Peder Lauridsen (Larsen)Låstrup
370
Niels JensenLåstrup
371
Anders ChristensenRind
372
Anders Jensenhos M. Kjær
373
Christen Jensen LøvelLåstrup
374
Maren Christensdatterhos P. Skytte
375
17827 4SkalsSøren LassenHolmgaard
376
Jørgen KnudsenHolmgaard
377
WassardHolmgaardJomfru
378
Ane ElisabethSkalsJens Eriksens pige
379
Gertrud JørgensdatterSkalsJørgen Gade
380
544Ane HenriksdatterSkringstrup
381
Dorthe HelbechLåstrup Præstegård
382
Ane Marie SørensdatterLåstrup
383
Maren SørensdatterLåstrup
384
Mette SvendsdatterLåstrup
385
JensLåstruphos Peder Norden
386
Thomas Jensen LøvelLåstrup
387
Niels SørensenRind
388
Christen NielsenLåstrupN. Findsens dreng
389
178327 4LåstrupJens PedersenSkalsPeder Præstegaard
390
Villum MadsenSkalsMads Villumsen
391
Christen PedersenSkalsPeder Mollerup
392
Bertel JacobsenSkalsJacob Bertelsen
393
PederSkalsElse Balle
394
Niels PedersenSkalsPeder Vognsen
395
Jens NielsenSkalsNiels Øster
396
Maren MadsdatterSkalsMads Villumsen
397
Johanne JørgensdatterSkalsJørgen Vorre
398
Maren Lauridsdatter (Laustsdatter)SkalsLaurids Ejstrup (Laust)
399
Sophie KnudsdatterSkalsKnud
400
MortenLåstrupNiels Knudsens dreng
401
Ane CathrineLåstrupJens Snedkers pige
402
Maren PedersdatterLåstrupPeder Nielsen
403
Kirsten PedersdatterLåstrupPeder Nielsen
404
MetteLåstrupAnders Mortensens pige
405
Else SørensdatterLåstrupSøren Andersen
406
Mette SørensdatterLåstrupSøren Andersen
407
Maren ChristensdatterLåstrupChristen Vie
408
138 af 146545178418 4SkalsJens PedersenSkals
409
Laurids Andersen (Laust)SkalsAnders Skrædder
410
Kjeld Lauridsen (Laursen)SkalsNiels Mortensens dreng
411
Bodil JørgensdatterSkringstrupJørgen
412
Ane PedersdatterSkalsPeder Stor
413
Maren HenriksdatterSkringstrupHenrik
414
Maren NielsdatterSkalsMaren Krogaards
415
Maren JensdatterSkalsJens Clemensen
416
Karen JensdatterSønder BorupJens Knudsen
417
Kirsten SvendsdatterØsterbySvend
418
Maren JensdatterØsterbyJens Jacobsen
419
Maren MortensdatterLåstrupMorten Kjær
420
Ane NielsdatterLåstrupNiels Knudsen
421
Inger ChristensdatterLåstrupChristen Slot
422
Ane Marie NielsdatterLåstrupNiels Knudsens pige
423
17853 4LåstrupNiels Jensen LøvelLåstrup
424
Niels Nielsen TyskVejlhus
425
Peder Sørensen SmedLåstrup
426
Jeppe Mortensen (Jep)VieWie Gaard
427
Jens Eriksen SmedRind
428
546Johanne JørgensdatterLåstrupi Kiersgaard
429
Ane JensdatterLåstrupKnuds pige
430
Marie Sørensdatter SmedLåstrup
431
Christian JørgensenSkalsJørgen Præstegaard
432
Mette ChristensdatterSkalsChristen Andersen
433
178623 4SkalsNiels PedersenSkalsPeder Præstegaard
434
Søren JensenSkalsJens Præstegaard
435
Peder KnudsenSkalsNiels Knudsens broder
436
Bertel SørensenSkalsSøren Smed
437
SørenSkalsLille Peder Østers dreng
438
NielsSkalsJens Olufsens (Olesen) dreng
439
AndersSkalsNiels Olufsens (Ollesen) dreng
440
Peder HenriksenSkalsHenrik
441
AndersSkalsNiels Troelstrups dreng
442
JensSkalsHyrden Niels Posts dreng
443
Laurids Knudsen (Laust)SkalsNiels Knudsens broder
444
Peder LaugesenEjstrupLauge
445
Jens NielsenEjstrupNiels Andersen
446
Thomas ChristensenRindChristen Rasmussen
447
Peder PedersenLåstrupPeder Møller
448
Peder SvendsenLåstrupSvend
449
Anders JensenLåstrupJens
450
Maren JacobsdatterSkalsJacob Bertelsen
451
Kirsten MadsdatterSkalsMads Villumsen
452
139 af 146547Maren JensdatterSkalsJens Gade
453
Maren JørgensdatterSkalsJørgen Vorre
454
Johanne PedersdatterSkalsPeder Stor
455
Kirsten NielsdatterEjstrupNiels Andersen
456
JohanneLåstrupAne Soelgaard
457
178715 4LåstrupPeder SørensenSkalsSøren Smed
458
Jens AndersenSkalsAnders Giversen
459
Jørgen NielsenSkalsNiels Troelstrup (Troels)
460
Erik EriksenSkringstrupErik Hyrde
461
AneSkalsSøren Bertelsens pige
462
MetteSkalsMarie Vestergaard
463
MetteSkalsJens Vorres pige
464
Ane JensdatterSkringstrupJens Ladefoged
465
JeppeVieChristen Nielsens dregn i Wie-Gaard
466
ThomasRindNiels Findsens dreng
467
MetteLåstrupSmeden
468
KarenLåstrupChristen Nordens pige
469
ApolloneLåstrupPeder Skyttes pige
470
Ane Dorthe (Andorthe)LåstrupVester Thomases pige
471
548178830 3SkalsBertel HenriksenSkalsHenrik
472
Laurids (Laust)SkalsNiels Mortensens dreng
473
Christen ChristensenSkalsChristen Andersen
474
Niels Laugesen (Lauesen)EjstrupLauge Pedersen (Laue)
475
Christen HenriksenSkringstrupHenrik
476
Jørgen SørensenSkringstrupSøren Løvel
477
JacobSkringstrupJacob Jensens dreng
478
Apollone NielsdatterSkalsNiels Olufsen (Ollesen)
479
Kirsten JensdatterSkalsJens Vendelboe
480
Maren NielsdatterSkalsNiels Troelstrup (Troels)
481
Apollone JensdatterSkalsJens Olufsen (Ollesen)
482
Johanne JensdatterSkalsJens Jørgensen
483
Johanne HenriksdatterSkalsHenrik
484
IngerSkalsMarie Vestergaard
485
AneSkalsElse Balle
486
Mette PedersdatterSkalsPeder Smed
487
MarianeSkalsAnders Giversens pige
488
Mette Lauridsdatter (Laustsdatter)EjstrupLaurids Jensen (Laust)
489
Birthe Laugesdatter (Lauesdatter)EjstrupLauge Pedersen (Laue)
490
Ane JensdatterSkringstrupJens Ladefoged
491
Christen NielsenLåstrupNiels Knudsen
492
Anders JensenLåstrupJens Møller
493
MarenLåstrupPræstens hyrdepige
494
Ane Marie AndersdatterRindAnders Thomasen
495
140 af 146549178919 4LåstrupPeder MadsenSkalsMads Villumsen
496
Jens JensenSkalsJens Terkildsen
497
Villum PedersenSkalsPeder Villumsen
498
Birthe KnudsdatterSkalsKnud Roersen
499
MathiasBorup MølleEnkens søn
500
DortheBorup MølleEnkens datter
501
Kirsten SørensdatterLåstrupSøren Smed
502
Inger NielsdatterVejlhusNiels Tysk
503
Maren NielsdatterRindNiels Findsen
504
Inger ChristensdatterRindChristen Rasmussen
505
179011 4SkalsOluf Nielsen (Olle)SkalsNiels Olufsen (Ollesen)
506
Oluf Pedersen (Olle)SkalsPeder Stor
507
Laurids (Laust)SkalsJens Gades dreng
508
Laurids Lauridsen (Laust Laustsen)EjstrupLaurids Jensen (Laust)
509
Kirsten PedersdatterSkalsPeder Sørensen
510
Maren NielsdatterSkalsNiels Troelstrup (Troels)
511
550KirstenSkalsKirsten Skrædder
512
Maren PedersdatterSkalsPeder Mollerup
513
Karen SørensdatterSkalsSøren Gade
514
Ane MortensdatterEjstrupMorten Bach
515
Dorthe PedersdatterEjstrupPeder Feldborg
516
Kirsten Laugesdatter (Lauesdatter)EjstrupLauge Pedersen (Laue)
517
Bendithe ChristensdatterSkringstrupChristen Hansen
518
Peder GregersenLåstrup
519
Anders Christian AdamsenLåstrupAdam
520
AndersLåstrupChristen Vies dreng
521
17903 10LåstrupPeder FjelsøLåstrup
522
Mette MikkelsdatterLåstrupMikkel Bonde
523
Ane Cathrine AdamsdatterLåstrupAdam
524
1791--Monsieur WorsøeLåstrup Præstegård
525
179215 4SkalsAnders OnsildSkalsPeder Præstegaards dreng
526
Niels JensenSkalsJens Jørgensen
527
Søren NielsenSkalsNiels Troelstrup (Troels)
528
141 af 146551Jens ChristensenSkalsChristen Andersen
529
Peder JørgensenSkalsJørgen Vorre
530
Anders KnudsenSkalsKnud Roersen
531
MortenSkalsNiels Mortensens dreng
532
Christen ChristensenSkalsChristen Andersen
533
Frederik NielsenEjstrupNiels Andersen
534
Karen NielsdatterSkalsNiels Post
535
Karen SørensdatterSkalsSøren Gade
536
Mette HenriksdatterSkalsHenrik
537
Maren BertelsdatterSkalsAnders Bertelsens søster
538
Kirsten AndreasdatterSkalsAndreas
539
Maren AndreasdatterSkalsAndreas
540
Ane SørensdatterSkringstrupSøren Løvel
541
Niels SlotLåstrupChristen Nordens dreng
542
JørgenLåstrupMorten Kjærs dreng
543
SørenNørre BorupPeder Nielsens dreng
544
Jens Christian NielsenVejlhusNiels Tysk
545
Ane MarieLåstrupPræstens pige
546
Ane NielsdatterLåstrupThomas Nielsens søster
547
Inger SvendsdatterØsterbySvend
548
Else ChristensdatterRindChristen Rasmussen
549
Ane JensdatterRindJens Terkildsen
550
17932 4SkalsJens PedersenSkalsPeder Smed
551
Jacob JensenSkalsJens Jørgensen
552
Thomas ThomassenSkalsThomas Vendelboe
553
552Laurids (Laust)SkalsMaren Villums
554
Christen ChristensenSkalsChristen Bundgaard
555
Bertel JensenSkalsJens Vendelboe
556
Jens JensenSkringstrupJens Ladefoged
557
Jens MortensenEjstrupMorten Bach
558
Johanne Kirstine PedersdatterSkalsPeder Smed
559
AneSkalsKaren Dam (Damme)
560
Inger Marie MadsdatterSkalsMads Villumsen
561
AneSkalsKirsten Skrædder
562
Ane SørensdatterSkalsSøren Bertelsen
563
Maren ChristensdatterSkalsChristen Nielsen
564
Karen Laugesdatter (Lauesdatter)EjstrupLauge Pedersen (Laue)
565
Else Marie NielsdatterEjstrupNiels Andersen
566
Birthe JensdatterSkringstrupJens Jensen
567
Evert AdamsenLåstrupAdam
568
Dorthe JensdatterLåstrupJens Terkildsen
569
179427 4LåstrupChristenSkalsNiels Mortensen 1 dreng
570
Christen ChristensenSkalsChristen Nielsen
571
SørenSkringstrupJacob Jensen 1 dreng
572
(Thomasdatter)SkalsThomas Vendelboe
573
Ane NielsdatterSkalsNiels Troelstrup (Troels)
574
Else JensdatterSkalsJens Gade
575
Apollone HenriksdatterSkalsHenrik
576
Ane JørgensdatterSkalsJørgen Vendelboe
577
Kirsten JensdatterSkringstrupJens Ladefoged
578
142 af 146553Peder Loens?Nørre BorupSøren Christensen 1 dreng
579
Søren JensenLåstrupHyrde Jens J...sen?
580
Anders PedersenLåstrupPeder Skytte
581
DortheVieAnders Christensen i Wie-Gaard 1 pige
582
Birthe Cathrine PedersdatterViePeder EjstrupWie-Gaard?
583
MarenLåstrupChristen Norden 1 pige
584
Birthe AdamsdatterLåstrupChristen Norden 1 pige
585
Johanne SørensdatterLåstrupSøren Smed
586
Inger JensdatterRindJens Brask
587
179512 4-Peder Pedersen Laue?Låstrup
588
Anders Mouridsen (Moustsen)Rind
589
Søren EriksenSkringstrup
590
1797-SkalsBertel PedersenSkalsPeder Smed
591
Anders PedersenSkalsPeder Giversen
592
Peder PedersenSkalsLaurids Østers (Laust) dreng
593
Laurids (Laust)SkalsLaurids Villumsens (Laust) dreng
594
Peder NielsenEjstrupNiels Andersen
595
Johanne JensdatterSkalsJens Olufsen (Olesen)
596
Karen JensdatterSkalsJens Terkildsen
597
Kirsten HenriksdatterSkalsHenrik
598
Apollone JensdatterSkringstrupJens Ladefoged
599
Claudiane Johansdatter?SkringstrupJohan...?
600
554Jens PedersenLåstrupPræstegaarden 1 dreng
601
Christian PedersenLåstrupPeder Skytte
602
Christen AndersenLåstrupVester Thomases dreng
603
Niels GregersenLåstrupGregers
604
Kirsten OlufsdatterLåstrupPræstens hyrdepige
605
Ane Kirstine LauridsdatterRindLaurids Nielsen (Laust)
606
179931 3SkalsNiels NielsenEjstrupNiels Andersen
607
Peder Lauridsen (Laustsen)EjstrupLaurids Jensen (Laust)
608
Jens JensenSkalsJens Vorre
609
Hans Jensen Bøgeskov Skals
610
ChristenSkalsAnders Giversens dreng
611
Anders NielsenSkalsNiels Knudsen
612
Villum ChristensenSkalsChristen Nielsen
613
Christian JensenRindJens Brask
614
Knud JensenSkalsJens Vendelboe
615
Niels JensenSkalsJens Vendelboe
616
Søren MadsenSkalsGørtleren
617
Terkild JensenSkalsJens Terkildsen
618
143 af 146555ChristenLåstrupMorten Kjærs dreng
619
Bertel JørgensenSkalsJørgen Vendelboe
620
Søren Lauridsen (Laustsen)SkalsLaurids Tulstrup (Laust)
621
Mette NielsdatterEjstrupNiels Andersen
622
Maren MortensdatterEjstrupMorten Bach
623
Maren AndersdatterSkalsAnders Lauridsen (Laustsen)
624
Ane KnudsdatterSkalsKnud Roersen
625
Ane JensdatterSkalsJens Gade
626
Mette JørgensdatterSkalsJørgen Vendelboe
627
Birthe JacobsdatterSkringstrupJacob Jensen
628
Ane Lauridsdatter (Laustsdatter)SkringstrupLaurids Smed (Laust)
629
Ane VillumsdatterSkringstrupVillum Henriksen
630
Lise JensdatterSkringstrupJens Jensen
631
Birthe PedersdatterVieSalig Peder Laugesen (Lauge)
632
180020 4LåstrupChristenLåstrupHyrden
633
Ide VintherLåstrup Præstegård
634
Karen Marie ?Vie?Wie-Gaard
635
Inger AndersdatterSønder BorupAnders Mortensen
636
Ane AndersdatterSønder BorupAnders Mortensen
637
Karen ChristensdatterRindChristen Mouridsen (Moustsen)
638
556180112 4-Mogens JørgensenSkals
639
Søren NielsenSkals
640
Christen HenriksenSkals
641
Niels AndersenSkals
642
Niels JensenSkals
643
Peder IversenHolmgaard
644
Peder JacobsenRind
645
Søren AndersenNørre Borup
646
Ane Marie PedersdatterSkals
647
Ane JensdatterSkals
648
Ane NielsdatterSkals
649
Mette JensdatterSkals
650
Ane SørensdatterSkals
651
Maren NielsdatterSkals
652
Mette Marie Lauridsdatter (Laustsdatter)Skals
653
Mette JensdatterSkals
654
Mette JohansdatterSkringstrup
655
180317 4LåstrupChristen ChristensenSkals
656
Søren JensenSkals
657
Peder SørensenHolmgaard
658
Christen NielsenØsterby
659
Jens NielsenVesterby
660
Kirsten Marie JensdatterSkals
661
Maren JørgensdatterSkals
662
Karen JensdatterSkals
663
Ane Kirstine AndersdatterNørre Borup
664
Ane MortensdatterNørre Borup
665
Maren MogensdatterVesterby
666
Ane PedersdatterVesterby
667
Johanne Marie NielsdatterUlbjergNiels Skovmandefter Hr. Blichs anmodning fra Uldbjerg
668
Kirstine HansdatterUlbjergHans Neder Møllerefter Hr. Blichs anmodning fra Uldbjerg
669
Bodil SørensdatterUlbjergefter Hr. Blichs anmodning fra Uldbjerg
670
144 af 1465571805...... Pedersen Vesterpåske
671
... Nielsen
672
Peder Jensen
673
Laurids Jensen (Laust)
674
Christen Jensen
675
Christen Pedersen
676
Christen Eriksen
677
Niels Nielsen
678
Jens Nielsen
679
Peder Jensen
680
Jacob Pedersen
681
Morten Andersen
682
Peder Christensen
683
Oluf Christensen (Ole)? Niels Slot
684
Peder Jørgensen
685
Peder Johansen
686
Ane AndersdatterNB ... i Sundstrup?
687
Kirsten Jensdatter
688
Kirsten Andersdatter
689
Kirsten Jørgensdatter
690
Karen Nielsdatter
691
Bodil Andersdatter
692
Mette Nielsdatter
693
Maren Andersdatter
694
Maren Christensdatter
695
Else Lauridsdatter (Larsdatter)
696
1806LåstrupJens ChristensenSønder Boruppåske
697
Peder JørgensenSkals
698
Søren ChristensenSkals
699
Christian JacobsenLåstrup
700
Niels Olufsen (Olesen)Hørrup
701
Poul JensenRind
702
Maren PoulsdatterSundstrup
703
Kirsten ChristensdatterSønder Borup
704
1807SkalsJens NielsenSkalspåske
705
Morten JensenSkals
706
Peder Jensen StorSkals
707
J... Thomasen?Skals
708
Peder Thomasen?Skals
709
Niels JensenSkals
710
Ane PedersdatterSkals
711
Ane NielsdatterSkals
712
Karen JensdatterSkals
713
Else Lauridsdatter (Laustsdatter)Skringstrup
714
Maren Jensdatter
715
Ane Pedersdatter
716
558? JørgensenSkals
717
Christen? PoulsenRind
718
Peder Nielsen
719
Terkild SørensenSkals
720
Inger Pedersdatter
721
Ane Nielsdatter
722
Ane Andersdatter
723
Birthe SørensdatterSkals
724
Ane Jensdatter
725
Ane Pedersdatter GiversenSkals
726
Ane Jensdatter Vendelboe Skals
727
Bodil ChristensdatterSkals
728
Kirsten ThøgersdatterLynderup
729
18074 10LåstrupJens Nielsen SoelgaardØsterbySøndag efter Michaelis
730
Christen Christensen NordenLåstrup
731
Karen Lauridsdatter Slot (Laustsdatter)Låstrup
732
Mette JensdatterLynderup
733
734
126 af 1465201808påskeSkalsJens Nielsen
735
Christen Poulsen
736
Jacob Jacobsen
737
Niels Henriksen
738
Jens Knudsen
739
Christen Sørensen
740
Morten Jacobsen
741
Ellen Pedersdatter
742
Gertrud Poulsdatter
743
Kirsten Olufsdatter (Olesdatter)
744
180926 3SkalsKnud Christensen Løvelda han straks skulle ud som matrosPalmesøndag
745
9 4-Peder Olufsen (Olesen)SkalsSøndag efter påske
746
Jens Lauridsen (Laustsen)Skringstrup
747
Jens Jensen ØsterSkringstrup
748
Peder Lauridsen Øster (Laustsen)Skals
749
Jens KnudsenSønder Borup
750
Jacob AndersenSkringstrupfra Fjelsted i Mariager sogn
751
Laurids Andersen (Laust)Skals
752
Thomas Madsen GørtlerSkals
753
Jens JohansenSkringstrup
754
Niels Nielsen SnedkerØsterby
755
Henrik JensenNørre Borup
756
Thomas ThøgersenRind
757
Jens Christensen SnedkerØsterby
758
Peder Christensen NordenLåstrup
759
Henrik PedersenSkringstrup
760
Ane Pedersdatter VesterSkalsPeder Vester
761
Maren PedersdatterSkalsPeder Giversen
762
Birthe NielsdatterSkalsNiels Knudsen
763
Johanne JensdatterSkringstrupJens Bach?
764
Cathrine ChristensdatterSønder Borup
765
Karen MogensdatterRindMogens Ulbjerg
766
Ane AndersdatterVieAnders Christensen
767
Maren AndersdatterSønder BorupAnders Mortensen
768
Kirsten Marie AndersdatterVieAnders Christensen
769
Bodil JensdatterSkalsJens Terkildsen
770
Apollone JørgensdatterSkalsJørgen Vendelboe
771
Inger JensdatterSkalsJens Vendelboe
772
Ane Kirstine JensdatterSønder Onsild
773
Else ChristensdatterLåstrupChristen Lauridsen (Larsen)
774
Ane ThøgersdatterRind
775
127 af 146521181121 4LåstrupJørgen Jensen Vorre16 årSkalsSøndag efter påske
776
Anders Christensen15 årSønder BorupChristen Jensen
777
Niels Pedersen17 årNørre BorupPeder Nielsen
778
Laurids Lauridsen (Laust Laustsen)16 årSkalsLaurids Øster (Laust)
779
Søren Nielsen16 årSkalsNiels Sørensen
780
Jens Pedersen15 årNørre BorupPeder Nielsen
781
Jens Jacobsen16 årRindJacob Jacobsen
782
Laurids Nielsen (Lars)16 årRindPeder Navndrups stedsøn
783
Peder Poulsen17 årPoul Romer?
784
Christen Thøgersen15 årVejlhus
785
Terkild Olufsen (Olesen)15 årSkalsOluf Terkildsen (Ole)
786
Morten Andersen15 årSønder BorupAnders Mortensen
787
Søren Bøttrup?13 3/4 årNålemager Bøttrup i Randersaf Cancelli Tilladelse formedelst Søeført
788
Christen Lauridsen16 årLåstrupNiels Jensens stedsøn
789
18125 4LåstrupPeder Jensen16 årRindJens Sinnesen?Søndag efter påske
790
Knud Andersen17 årAnders Gregersen i Lynderup
791
Mette Marie Knudsdatter16 årLåstrupKnud Murmester
792
522Niels Christensen17 årSkalsChristen Smed
793
Karen Marie Nielsdatter16 år?
794
Ane Hansdatter17 årLåstruptjente her i præstegården
795
SLUT