A
1
OM TRANSKRIBERING LÅSTRUP 1701-1755
2
Standardiseret stavning i bredt omfang, herunder:
3
4
Enkelt V i alle navne i stedet for W (med enkelte undtagelser)
5
Hvis j er brugt i stedet for i: i
6
7
Låstrup Østerby og Vesterby er anført som blot Østerby og Vesterby
8
9
Bertel (ikke Berthel/Bertil/Bartold etc.)
10
Christen (ikke Chresten/Kristen/Chren/Xsten etc.)
11
Christopher (ikke Christoffer/Kristoffer etc.)
12
Clemen (ikke Clemmen/Clemend/Klemen etc.)
13
Didrik (ikke Diderik/Diderich etc.)
14
Frederik (ikke Friderich/Fredrik etc.)
15
Henrik (ikke Henrich/Hendrich etc.)
16
Jochum (ikke Juchum/Jockum etc.)
17
Laurids (ikke Lauritz/Lauridtz etc.), hvis der står Laust/Laurs/Lars etc., er det anført i parentes
18
Mads (ikke Madtz/Matz etc.)
19
Mathias (ikke Mathiis/Matthias etc.)
20
Mikkel (ikke Michel/Mickel)
21
Mogens (ikke Mons/Maagens etc.)
22
Mourids (ikke Mouritz/Moust etc.), hvis der står Moust, er det anført i parentes
23
Nicolai (ikke Nicolaj/Nikolai etc.)
24
Oluf, hvis der står Ole/Olle/Olluf etc., er det anført i parentes
25
Poul (ikke Povel/Poel etc.)
26
Terkild (ikke Terchel/Therchil etc.)
27
28
Ane (ikke Anne/Anna etc.)
29
Apollone (ikke Apolone/Appolone/Apelone etc.)
30
Birgitte (ikke Birgithe/Birgete etc.)
31
Birthe (ikke Birte/Birete etc.)
32
Bodil (ikke Boel/Bodild etc.)
33
Cathrine (ikke Chatrine/Catharine/Kathrine etc.)
34
Dorthe (ikke Dorothea/Dorthea etc.)
35
Elisabeth (ikke Elizabeth/Elisabet etc.)
36
Gertrud (ikke Giertrud/Gjertrud etc.)
37
Gunder (ikke Guner/Guni etc.)
38
Karen (ikke Caren)
39
Kirsten (ikke Kjersten/Kiersten/Kiesten etc.)
40
Lisbeth (ikke Lisbet/Lispet etc.)
41
Margrethe (ikke Margarethe/Margrete etc.)
42
Marie (ikke Marje/Maria etc.)
43
Mette (ikke Mætte/Met)
44
Sidsel (ikke Zidsel/Sidtzel etc.)
45
Sophie (ikke Sofie/Sophia etc.)
46
47
Bach (ikke Back/Bak)
48
Brask (ikke Brasch/Brasck etc.)
49
Findsen (ikke Finsen/Find etc.)
50
Giversen (ikke Gyversen)
51
Isak (ikke Isach/Isaach etc.)
52
Jeppe (ikke Jep)
53
Solgaard (ikke Soelgaard)
54
Stor (ikke Store/Stoer etc.)
55
Troelstrup (ikke Troulstrup/Trouelstrup etc.), hvis der står Troels som tilnavn, er det anført i parentes
56
Vorre (ikke Vaare) som tilnavn. Vorde som stednavn
57
58
-borg (ikke -bore/-borre etc.)
59
-skov (ikke -schou/skou etc.)
60
61
Bødker (ikke Bøker/Bødiker etc.)
62
Snedker (ikke Sneker/Snidker etc.)
63
Smed (ikke Smid)
64
Skrædder (ikke Skreder/Schræder etc.)
65
Skytte (ikke Schiøtte/Skøtt etc.)
66
Toftmand/-pige/-kone (ikke Toutmand/Toftmand etc.)
67
68
Ejstrup (ikke Estrup)
69
Fjelsø (ikke Fjeldsø/Fieldsøe etc.)
70
Handest (ikke Hannest)
71
Havris (ikke Hauriis/Hauridtz etc.)
72
Hvolris (ikke Holriis/Hulleriis etc.)
73
Kvols (ikke Qvols/Kuls etc.)
74
Kølsen (ikke Kølsing/Kiølsing etc.)
75
Lundø (ikke Lundø)
76
Løvel (ikke Løul)
77
Nørreris (ikke Nørriis)
78
Støvring (ikke Støfring)
79
Ulbjerg (ikke Uldbjerg/Uldberg etc.)
80
Vejlhus (ikke Weylhuus/Wejlhuuset etc.)
81
Ørris (ikke Ørritz)
82
83
I nogle tilfælde anført den aktuelle stavemåde i parentes