A
1
OM TRANSKRIBERING LÅSTRUP 1753-1813
2
Standardiseret stavning i bredt omfang, herunder:
3
4
Enkelt V i alle navne i stedet for W (med enkelte undtagelser)
5
Hvis j er brugt i stedet for i: i
6
7
Låstrup Østerby og Vesterby er anført som blot Østerby og Vesterby
8
9
Bertel (ikke Berthel/Bertil/Bartold etc.)
10
Christen (ikke Chresten/Kristen/Chren/Xsten etc.)
11
Christopher (ikke Christoffer/Kristoffer etc.)
12
Clemen (ikke Clemmen/Clemend/Klemen etc.)
13
Didrik (ikke Diderik/Diderich etc.)
14
Edvard (ikke Edvart/Eduard etc.)
15
Frederik (ikke Friderich/Fredrik etc.)
16
Henrik (ikke Henrich/Hendrich etc.)
17
Jochum (ikke Juchum/Jockum etc.)
18
Kjeld (ikke Kild/Kiæl etc - gælder også fx Kjeldgaard)
19
Laurids (ikke Lauritz/Lauridtz etc.), hvis der står Laust/Laurs/Lars etc., er det anført i parentes
20
Mads (ikke Madtz/Matz etc.)
21
Mathias (ikke Mathiis/Matthias etc.)
22
Mikkel (ikke Michel/Mickel)
23
Mogens (ikke Mons/Maagens etc.)
24
Mourids (ikke Mouritz/Moust etc.), hvis der står Moust, er det anført i parentes
25
Nicolai (ikke Nicolaj/Nikolai etc.)
26
Oluf, hvis der står Ole/Olle/Olluf etc., er det anført i parentes
27
Poul (ikke Povel/Poel etc.)
28
Terkild (ikke Terchel/Therchil etc.)
29
Tonne (ikke Thonne/Tonni etc.)
30
31
Ane (ikke Anne/Anna etc.)
32
Apollone (ikke Apolone/Appolone/Apelone etc.)
33
Birgitte (ikke Birgithe/Birgete etc.)
34
Birthe (ikke Birte/Birete etc.)
35
Bodil (ikke Boel/Bodild etc.)
36
Cathrine (ikke Chatrine/Catharine/Kathrine etc.)
37
Dorthe (ikke Dorothea/Dorthea etc.)
38
Elisabeth (ikke Elizabeth/Elisabet etc.)
39
Gertrud (ikke Giertrud/Gjertrud etc.)
40
Gunder (ikke Guner/Guni/Gundi etc.)
41
Jacobine (ikke Jakobine/Jacob Bina etc.)
42
Karen (ikke Caren)
43
Kirsten (ikke Kjersten/Kiersten/Kiesten etc.)
44
Lisbeth (ikke Lisbet/Lispet etc.)
45
Margrethe (ikke Margarethe/Margrete etc.)
46
Marie (ikke Marje/Maria etc.)
47
Mette (ikke Mætte/Met)
48
Sidsel (ikke Zidsel/Sidtzel etc.)
49
Sophie (ikke Sofie/Sophia etc.)
50
51
Bach (ikke Back/Bak)
52
Brask (ikke Brasch/Brasck etc.)
53
Findsen (ikke Finsen/Find etc.)
54
Gandborg (ikke Ganborg/Gamborg)
55
Giversen (ikke Gyversen)
56
Isak (ikke Isach/Isaach etc.)
57
Jeppe (ikke Jep)
58
Mørk (ikke Mørch(Mørck etc.)
59
Præstegaard (ikke Præstgaard) som tilnavn. Som stednavn: Præstegård
60
Rømmer (ikke Rømer)
61
Skellerup (ikke Schiellerup)
62
Solgaard (ikke Soelgaard)
63
Stor (ikke Store/Stoer etc.)
64
Troelstrup (ikke Troulstrup/Trouelstrup etc.), hvis der står Troels som tilnavn, er det anført i parentes
65
Vendelboe (ikke Vindelboe)
66
Vorre (ikke Vaare) som tilnavn. Vorde som stednavn
67
68
-borg (ikke -bore/-borre etc.)
69
-skov (ikke -schou/skou etc.)
70
71
Bødker (ikke Bøker/Bødiker etc.)
72
Kræmmer (ikke Kræmer)
73
Snedker (ikke Sneker/Snidker etc.)
74
Smed (ikke Smid)
75
Skrædder (ikke Skreder/Schræder etc.)
76
Skytte (ikke Schiøtte/Skøtt etc.)
77
Toftmand/-pige/-kone (ikke Toutmand/Toftmand etc.)
78
79
Asferg (ikke Asverg)
80
Bækkelund (ikke Bechlund)
81
Ejstrup (ikke Estrup)
82
Fjelsø (ikke Fjeldsø/Fieldsøe etc.)
83
Handest (ikke Hannest)
84
Havris (ikke Hauriis/Hauridtz etc.)
85
Hvolris (ikke Holriis/Hulleriis etc.)
86
Kvols (ikke Qvols/Kuls etc.)
87
Kølsen (ikke Kølsing/Kiølsing etc.)
88
Lundø (ikke Lunøe)
89
Lynderup (ikke Lyndrup/Lynnerup etc.)
90
Løvel (ikke Løul etc.)
91
Nørreris (ikke Nørriis etc.)
92
Onsild (ikke Ondsild)
93
Skamris (ikke Schammeriis etc.)
94
Skinderup (ikke Skindrup)
95
Støvring (ikke Støfring)
96
Trinderup Gods (ikke Trindrup)
97
Ugelris (ikke Ugelriise)
98
Ulbjerg (ikke Uldbjerg/Uldberg etc.)
99
Vejlhus (ikke Weylhuus/Wejlhuuset etc.)
100
Ørris (ikke Ørritz)
101
Ålestrup (ikke Aallestrup etc.)
102
103
I nogle tilfælde anført den aktuelle stavemåde i parentes