ABCDEFGHIJ
1
OFFENTLIG SKRIFTE (PUBLICE ABSOLUTION) 1701-1753
2
OpslagSideÅrstalDato
Absolveredes fornavn
Absolveredes efternavnBopælAbsolveret forAndetKirkelig dato
3
107 af 131108a170110 4JørgenJensenSkalslejermål med Else Christensdatter i Skals
4
13 11MarenJensdatterSkalslejermål, barnefader Laurids Poulsen i Skals
5
170221 5LauridsPoulsenSkalslejermål med Maren Jensdatter i Skals
6
17 12KarenPedersdatterSkalslejermål, barnefader fornævnte Laurids Poulsen af Skals
7
17036 5MarenJensdatterlejermål, barnefader Jens Knudsen i Skals
8
20 5JensKnudsenlejermål med fornævnte Maren Jensdatter
9
28 10LauridsPoulsenSkalslejermål med Karen Pedersdatter i Skals
10
170427 4AneMouridsdatterEjstruplejermål, barnefader Niels Christensen i Ejstrup
11
12 10NielsChristensenEjstruplejermål med Ane Mouridsdatter i Ejstrup, han tjente i Ejstrup
12
17058 2MarenJensdatterSkalslejermål, barnefader Jens Knudsen i Skals
13
10 5JensKnudsenSkalslejermål med fornævnte Maren Jensdatter i Skals
14
13 5ElseMadsdatterSkringstruplejermål, barnefader Jens Pedersen af Skringstrup
15
108 af 131108b21 6JensPedersenSkringstruplejermål med fornævnte Else Madsdatter i Skringstrup
16
17067 2MargretheChristensdatterHolmgaardlejermål, barnefader Christen Christopher af Holmgaard
17
1707ingen
18
17081 1SophieChristensdatterHolmgaardlejermål, barnefader Søren Jensen Ladefoged af Holmgaard
19
5 2SørenJensen LadefogedHolmgaardlejermål med fornævnte Sophie Christensdatter af Holmgaard
20
13 5LauridsJørgensenSkalslejermål med Maren Jensdatter af Skals
21
20 5MarenJensdatterSkalslejermål, barnefader fornævnte Laurids Jørgensen af Skals
22
10 6PederJensenSkringstruplejermål med sit søsterbarn Ane Nielsdatter af Låstrup
23
170928 4KarenSørensdatterSkalslejermål, barnefader Oluf Christensen af Skals
24
4 8OlufChristensenSkalslejermål med fornævnte Karen Sørensdatter
25
1710ingen
26
1711novAneChristensdatterSkalslejermål, barnefader fornævnte Oluf Christensen af Skals
27
171217 1OlufChristensenSkalslejermål med fornævnte Ane Christensdatter
28
109 af 131109a1713/1714......blækklat
29
171517 3KirstenJensdatterSkalslejermål, barnefader Jens Terkildsen af Skals
30
7 4JensTerkildsenSkalslejermål med fornævnte Kirsten Jensdatter
31
1716er ikke indført
32
17175 5MetteLauridsdatterSkalslejermål, barnefader en fremmed karl fra Sjælland
33
1718ingen
34
1719ingen
35
172017 3Mette
Lauridsdatter (Laursdatter)
Skalslejermål, barnefader en fremmed og ubekendt mand ved navn HenrikDom. Judica
36
1721/1722ingen
37
172321 11MetteFaarpigeSkalslejermål, barnefader Peder Jørgensen i SkalsDom. 26. p. Trin.
38
21 11PederJørgensenSkalslejermål med Mette Faarpige af Skals
39
110 af 131109b......KirstenJensdatter
40
...Gertrud
Lauridsdatter (Laursdatter)
lejermål, barnefader ... Søren i Skals
41
2 4SørenJensenlejermål med ovenmeldte Gertrud Lauridsdatter (Laursdatter)
42
173523 1MarenJørgensdatterlejermål, barnefader en soldat Anders, tjente Anders Lauridsen (Laursen)Dom. 3. p. Epiph.
43
111 af 131110a173622 1KarenLauridsdatterSkalslejermål, barnefader en ægtemand Jacob Vorre af Skals
44
4 3JacobVorreSkalslejermål med fornævnte Karen Lauridsdatter af Skals
45
11 11AneSørensdatterSkalslejermål, barnefader en gift mand af Rosborggaard Mikkel Jensen
46
17373 11MarenNielsdatterSkals, Holmgaard Godslejermål, barnefader en skibskarl af Mariager Oluf Hansen
47
173812 11Skalshendes barn døde formedelst skødesløshedJens Vorres hustru
48
174027 11BirgitteJensdatter
Skals, Monsr. Cort Trapps Gods af Aalborg
lejermål, barnefader soldat Thomas Johansen af Major Buschs Kompagni, tjente hendes forældre
49
17415 3ThomasJohansen Soldatlejermål med fornævnte Birgitte Jensdatter af Skals
50
19 3AneJensdatterSkringstrup, Holmgaard Godslejermål, barnefader en gift mand Clemen Nielsen af Bigum af Tårupgård Gods
51
16 4Skalshendes barn døde formedelst uagtsomhedAnders Christensens hustru
52
112 af 131110b174419 4KarenJensdatterEjstrup, Hald Slots Gods
lejermål, barnefader Niels Christensen Bach af Sødal Gods, begge tjente Peder Øster i Ejstrup
53
3 5NielsChristensen Bachovenmeldte lejermål med Karen Jensdatter
54
174524 3KirstenPedersdatter Kistrup
Skals, Seign. Cort Trapps Gods af Aalborg
lejermål, barnefader en karl Peder Nielsen Holstebro
55
17472 7MarenSørensdatter Skals
lejermål, barnefader Christen Jensen Støvring af Skals af Seigr. Cort Trapps Gods af Aalborg
56
6 9ChristenJensen StøvringSkalslejermål med Maren Sørensdatter af Skals
57
17488 12MetteMikkelsdatterSkringstrup, Holmgaard Godslejermål, barnefader Niels Christensen, som kom fra Kiø-..., ukendt hjemstavn
58
175219 3AneNielsdatterSkals, Holmgaard Godslejermål, barnefader en soldat af Hald Gods navnlig (fortsætter næste side)
59
113 af 131111asamme absol...Christen Jensen Mønsted af ...pagnie, tjente Jørgen Nielsen i Skals ...?
60
24 12AneJensdaterSkalslejermål, barnefader Knud Jørgensen af Skringstrup, Holmgaard Gods
hyrde Niels Christensens steddatter
61
24 12KnudJørgensenlejermål med Ane Jensdatter
62
17534 2ChristenJensen Mønstedlejermål med foranførte af Ane Nielsdatter af Skals
63
SLUT